โรงพยาบาล อินเตอร์เวชการ
จังหวัดพิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์055-218777    055-217800
โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง
จังหวัดกำแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์055-716702
โรงพยาบาลธนกาญจน์
จังหวัดกาญจนบุรี
เบอร์โทรศัพท์034-622366-75
โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์035-404053    035-551013
โรงพยาบาลธนบุรี 2
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์02-4483845-58
โรงพยาบาลเมืองเพชร-ธนบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์032-425889    032-415191-9
โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย
จังหวัดหนองคาย
เบอร์โทรศัพท์042-421412-4
โรงพยาบาลราชพฤกษ์
จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์043-333555
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์043-527191-9
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์045-260300
โรงพยาบาลราชธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์035-335555
โรงพยาบาลภัทร – ธนบุรี
จังหวัดปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์02-9018400-8
โรงพยาบาลสิริเวช
จังหวัดจันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์039-344244    039-344339
โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
จังหวัดชุมพร
เบอร์โทรศัพท์077-504800-19
โรงพยาบาลนครคริสเตียน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์075-356214    075-314228
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
จังหวัดตรัง
เบอร์โทรศัพท์075-218988
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
จังหวัดสงขลา
เบอร์โทรศัพท์074-200200
โรงพยาบาลธนบุรี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์1645,   0-2487-2000