คณะกรรมการบริหาร

จำนวนผู้ชม 10372


   


นางบัณจง ธนะแพสย์
ประธานกรรมการบริหาร

   
 
นายแพทย์บรรลือ สุวรรณชาติ
ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายทรงศักดิ์ สุวรรณชาติ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 
            

นายสมบัติ วรามิตร
กรรมการบริหาร

นายแพทย์ศิโรตม์ สินธุนันทสกุล
กรรมการบริหาร

นายแพทย์กฤษดา มโนรัตน์
กรรมการบริหาร
นายแพทย์สัญญพงษ์ วงค์สัจจา
กรรมการบริหาร
นายแพทย์พิรุณ ว่องไวทยกรกุล
กรรมการบริหาร
กลับขึ้นบน