ศูนย์ศัยลกรรมประสาทและสมอง

จำนวนผู้ชม 5896


ศัลยกรรมประสาทและสมอง


                       ศัลยกรรมประสาทและสมอง  ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้านศัลยกรรมประสาทและสมอง เรามีแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมประสาทและสมอง และมีบุคลากรทางการแพทย์ที่จะให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษา และการบำบัดฟื้นฟู พร้อมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานพร้อมให้บริการ
การบริการของเรา
• ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบประสาทและสมอง
• ผ่าตัดโรคทางประสาทและสมอง เช่น เนื้องอกในสมอง เส้นเลือดในสมองอุดตัน, เส้นเลือดในสมองแตก เป็นต้น
• ให้การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมอง
เทคโนโลยีทางการแพทย์
• ห้องตรวจมีอุปกรณ์ครบครัน
• เครื่อง MRI

กลับขึ้นบน