โปรแกรมคลอด

จำนวนผู้ชม 14195


โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี  ให้ความสำคัญกับสุภาพสตรีทุกท่านรวมถึงท่านที่กำลังตั้งครรภ์ นั่นหมายถึงการเริ่มต้นดูแลเอาใจใส่สุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยในอนาคตอันใกล้ รวมถึงการวางแผนด้านเศรษฐกิจที่ต้องรู้จักพอเพียงในปัจจุบัน เพื่อมี่ให้เป็นภาระของคุณแม่และครอบครัว  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี จึงได้จัดโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย  ดังนี้

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย หมายเหตุ  *ระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน

ประเภทการคลอด

วันนอนโรงพยาบาล

ห้องเดียว*

ห้องรวม*

คลอดปกติ

3 วัน 2 คืน

15,000.-

14,000.-

คลอดปกติ+ทำหมัน

3 วัน 2 คืน

20,000.-

19,000.-

ผ่าตัดคลอดบุตร

3 วัน 2 คืน

20,000.-

19,000.-

ผ่าตัดคลอดบุตร+ทำหมัน+ไส้ติ่ง

3 วัน 2 คืน

22,000.-

21,000.-

ผ่าตัดคลอดบุตร+ทำหมัน หรือ

ผ่าตัดคลอดบุตร + ไส้ติ่ง

 

21,000.-

20,000.-


โปรแกรมนรีเวช

ประเภทการผ่าตัด

วันนอนโรงพยาบาล

ห้องเดี่ยว*

ห้องรวม*

ทำหมันแห้ง

2 วัน 1 คืน

18,000.-

17,000.-

ผ่าตัดท่อรังไข่

3 วัน 2 คืน

27,000.-

25,000.-

Repair

3 วัน 2 คืน

30,000.-

28,000.-

A-P Repair

3 วัน 2 คืน

24,000.-

23,000.-

VTH e A-P Repair หรือ Explore+ A-P Repair

5 วัน 4 คืน

50,000.-

49,000.-

ผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด

3 วัน 2 คืน

40,000.-

35,000.-

ผ่าตัดมดลูก

          TAH e BSO

          TAH

          BSO

         SO

         Tuboplasty

4 วัน 3 คืน

25,000.-

24,000.-

ผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง+ไส้ติ่ง

3 วัน 2 คืน

35,000.-

32,000.-

ขูดมดลูก (D+C)

OPD

10,000.-

-

ขูดมดลูก (D+C)

IPD

14,000.-

13,000.-

เจาะน้ำคร่ำ

OPD

8,000

-

Panorama

OPD

21,000.-

-

Thai  NPIT

OPD 13,000                     -

 

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโปรแกรมการคลอดและทางนรีเวช โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กรุณาสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาร์เตอร์พยาบาล

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ปลอดภัยใกล้ชิด

-  สูติแพทย์เป็นผู้ทำคลอดให้ทุกราย
-  กุมารแพทย์เป็นผู้ดูแลทารกตลอดการพักในโรงพยาบาล
-  สามารถเลือกแพทย์ได้ทั้งสูติแพทย์ และกุมารแพทย์
-  รับการอบรมความรู้เรื่องการปฏิบัติตนระหว่างการตั้งครรภ์และการเตรียมพร้อมในการคลอด
-  กรณีมีโรคแทรกซ้อนทางอายุรกรรม เช่น เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง ฯลฯ มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลเป็นพิเศษ

คลอดเหมาจ่ายคลอบคลุมรายการดังนี้

-  ค่าแพทย์+พยาบาลทั้งแม่และเด็ก
-  ค่าห้องสำหรับมารดา-ทารก พร้อมอาหาร และนม
-  ค่ายาและเวชภัณฑ์
-  ค่าเครื่องมือแพทย์ในการทำคลอด
-  ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด
 

คลอดเหมาจ่าย ไม่ คลอบคลุมรายการดังนี้

-  มีโรคประจำตัวที่เป็นอยู่เดิม
-  ภาวะแทรกซ้อน เช่น ครรภ์เป็นพิษ เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด
-  กรณีเด็กมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด
-  ค่าอาหารพิเศษ ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
-  ค่าบริการพิเศษรอยเท้าทอง ก้าวแรกแห่งชีวิต คิดค่าบริการตามแบบที่เลือก
-  กรณีคลอดทารกแฝด คิดค่าบริการเพิ่มในแฝดที่เพิ่มขึ้น
-  การตั้งครรภ์ผิดปกติ เช่นตั้งครรภ์นอกมดลูก
-  กรณีวัคซีนพิเศษ จ่ายเพิ่มตามชนิดของวัคซีน
-  ค่าเจาะเลือดสำหรับทารก
-  ค่าบริการที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ว่าไม่รวมในการเหมาจ่าย
 

กลับขึ้นบน