โรคหัวใจ

จำนวนผู้ชม 4501


คุณ หรือคนใกล้ชิดคุณ เป็นคนหนึ่ง ที่มีอาการต่อไปนี้หรือไม่

  • เจ็บแน่นหน้าอกบ่อยครั้ง เครียดจากภาระงานเป็นประจำ
  • มีโรคประจำตัว เช่น  เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เหนื่อย หอบ อยู่เป็นประจำ

                   ถ้าหากใช่ถือเป็นอาการแรกเริ่มของโรค หรืออาการนำเข้าสู่ภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพถึงชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องมีการตรวจอย่างแม่นยำ ครอบคลุมและรวดเร็วในการวินิจฉัย เพื่อนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงที

                 Exercise Stress Test คือ การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย วิธีการตรวจเครื่องจะบันทึกข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ ระดับความดันของโลหิต การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ขณะที่ผู้ป่วยออกกำลังโดยการวิ่งออกกำลังบนสายพาน (Treadmill) ตามมาตรฐานการทดสอบ หลังจากนั้นจะทำการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะบอกให้ทราบถึงสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย หลอดเลือดหัวใจ และความสามารถในการออกกำลังของแต่ละบุคคล ผลทำให้สามารถ วินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด หลังจากที่ตรวจโดยใช้คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) แล้วไม่พบอาการผิดปกติ แพทย์สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเสียชีวิตจากผู้ที่เป็นโรคหัวใจดังกล่าว

 

กลับขึ้นบน