แพ็กเกจ และ โปรโมชั่น

จำนวนผู้ชม 10697


 

โปรแกรมที่  1 เหมาะกับบุคคลทั่วไป  (ค่าบริการ 1,200 บาท)

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
 4. ตรวจปัสสาวะ (Urine examination)
 5. ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood glucose)
 6. การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
 7. ระดับกรดยูริค (Uric acid)
 8. ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 9. การทำงานของตับ1 (SGOT,SGPT,Alkaline phosphatase)
 10. เอกซเรย์ปอด (X-ray) เพื่อดูปอดและหัวใจ

เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่าแพทย์ และค่ายา

 

โปรแกรมที่  2 เหมาะกับบุคคลทั่วไป  (ค่าบริการ 2,400  บาท)

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
 4. ตรวจปัสสาวะ (Urine examination)
 5. ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood glucose)
 6. การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
 7. ระดับกรดยูริค (Uric acid)
 8. ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 9. การทำงานของตับ1 (SGOT,SGPT,Alkaline phosphatase)
 10. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 11. เอกซเรย์ปอด (X-ray) เพื่อดูปอดและหัวใจ
 12. อัลตร้าซาวน์ช่องท้อง (Ultrasound whole abdomen)

 ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่าแพทย์ และค่ายา

 

โปรแกรมที่  3 เหมาะกับผู้หญิงอายุ 35 - 40 ปีขึ้นไป  (ค่าบริการ  5,200 บาท)

                      เป็นการตรวจสภาพความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับบุคคลผู้สูงอายุ นักธุรกิจ หรือบุคคลที่มีอายุ 35 -40  ปีขึ้นไป

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
 4. ตรวจปัสสาวะ (Urine examination)
 5. ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood glucose)
 6. การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
 7. ระดับกรดยูริค (Uric acid)
 8. ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 9. การทำงานของตับ1 (SGOT,SGPT,Alkaline phosphatase)
 10. การทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH,FT4)
 11. สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 12. สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 13. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 14. เอกซเรย์ปอด (X-ray) เพื่อดูปอดและหัวใจ
 15. อัลตร้าซาวน์ช่องท้อง (Ultrasound whole abdomen)
 16. ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV and PAP smear)
 17. ตรวจมะเร็งเต้านม (Digital mammogram and ultrasound)

ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง

เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่าแพทย์ และค่ายา

 

โปรแกรมที่  4 เหมาะกับผู้ชายอายุ 35 - 40 ปีขึ้นไป  (ค่าบริการ  3,800 บาท)

                    เป็นการตรวจสภาพความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับบุคคลผู้สูงอายุ นักธุรกิจ หรือบุคคลที่มีอายุ 35 - 40 ปีขึ้นไป

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
 4. ตรวจปัสสาวะ (Urine examination)
 5. ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood glucose)
 6. การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
 7. ระดับกรดยูริค (Uric acid)
 8. ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 9. การทำงานของตับ1 (SGOT,SGPT,Alkaline phosphatase)
 10. การทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH,FT4)
 11. สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 12. สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 13. สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) 
 14. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 15. เอกซเรย์ปอด (X-ray) เพื่อดูปอดและหัวใจ
 16. อัลตร้าซาวน์ช่องท้อง (Ultrasound whole abdomen)

ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง

เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่าแพทย์ และค่ายา

 

โปรแกรมที่  5 เหมาะกับผู้หญิงอายุ 55 - 60 ปีขึ้นไป  (ค่าบริการ  8,000 บาท)

                    เป็นการตรวจสภาพความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับบุคคลผู้สูงอายุ นักธุรกิจ หรือบุคคลที่มีอายุ 55 - 60 ปีขึ้นไป

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
 4. ตรวจปัสสาวะ (Urine examination)
 5. ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood glucose)
 6. การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
 7. ระดับกรดยูริค (Uric acid)
 8. ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 9. การทำงานของตับ1 (SGOT,SGPT,Alkaline phosphatase)
 10. การทำงานของตับ2 (Billirubin, Albumin, Globulin, Total protein)
 11. ระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C)
 12. การทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH,FT4)
 13. ไวรัสตับอักเสบบีและซี (Anti-HBs,HBsAg,Anti-HCV)
 14. สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 15. สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) 
 16. ระดับเกลือแร่ในร่างกาย (electrolyte)
 17. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 18. เอกซเรย์ปอด (X-ray) เพื่อดูปอดและหัวใจ
 19. อัลตร้าซาวน์ช่องท้อง (Ultrasound whole abdomen)
 20. ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV and PAP smear)
 21. ตรวจมะเร็งเต้านม (Digital mammogram and ultrasound) 

ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง

เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่าแพทย์ และค่ายา

 

โปรแกรมที่  6  เหมาะกับผู้ชายอายุ 55 - 60 ปีขึ้นไป  (ค่าบริการ  6,000 บาท)

                    เป็นการตรวจสภาพความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับบุคคลผู้สูงอายุ นักธุรกิจ หรือบุคคลที่มีอายุ 55 - 60 ปีขึ้นไป

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
 4. ตรวจปัสสาวะ (Urine examination)
 5. ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood glucose)
 6. การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
 7. ระดับกรดยูริค (Uric acid)
 8. ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 9. การทำงานของตับ1 (SGOT,SGPT,Alkaline phosphatase)
 10. การทำงานของตับ2 (Billirubin, Albumin, Globulin, Total protein)
 11. ระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C)
 12. การทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH,FT4)
 13. ไวรัสตับอักเสบบีและซี (Anti-HBs,HBsAg,Anti-HCV)
 14. สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 15. สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) 
 16. สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) 
 17. ระดับเกลือแร่ในร่างกาย (electrolyte)
 18. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 19. เอกซเรย์ปอด (X-ray) เพื่อดูปอดและหัวใจ
 20. อัลตร้าซาวน์ช่องท้อง (Ultrasound whole abdomen)

ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง

เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่าแพทย์ และค่ายา

กลับขึ้นบน