แพ็กเกจ + โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ

จำนวนผู้ชม 40011


ตรวจสุขภาพประจำปี (มี 10 โปรแกรม)

              การมีสุขภาพที่ดีนั้น นอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ,รับประทานอาหารให้ครบตามหลักโภชนาการแล้ว การตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทราบถึงความสมบูรณ์และความพร้อมของร่างกาย ทั้งยังสามารถวินิจฉัยบางโรคในระยะเริ่มต้นที่ยังไม่แสดงอาการได้  เช่น โรคเบาหวาน,โรคความดันโลหิตสูง,โรคมะเร็ง

              การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเปรียบเสมือนการเตรียมพร้อมเพื่อความไม่ประมาท สุขภาพร่างกายดี เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี ขอเสนอโปรแกรมการตรวจสุขภาพดังนี้

โปรแกรมที่  1 เหมาะกับบุคคลทั่วไป  (ค่าบริการ 1,200 บาท)

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
 4. ตรวจปัสสาวะ (Urine examination)
 5. ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood glucose)
 6. การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
 7. ระดับกรดยูริค (Uric acid)
 8. ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 9. การทำงานของตับ1 (SGOT,SGPT,Alkaline phosphatase)
 10. เอกซเรย์ปอด (X-ray) เพื่อดูปอดและหัวใจ

เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่าแพทย์ และค่ายา

 

โปรแกรมที่  2 เหมาะกับบุคคลทั่วไป  (ค่าบริการ 2,400  บาท)

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
 4. ตรวจปัสสาวะ (Urine examination)
 5. ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood glucose)
 6. การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
 7. ระดับกรดยูริค (Uric acid)
 8. ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 9. การทำงานของตับ1 (SGOT,SGPT,Alkaline phosphatase)
 10. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 11. เอกซเรย์ปอด (X-ray) เพื่อดูปอดและหัวใจ
 12. อัลตร้าซาวน์ช่องท้อง (Ultrasound whole abdomen)

 ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่าแพทย์ และค่ายา

 

โปรแกรมที่  3 เหมาะกับผู้หญิงอายุ 35 - 40 ปีขึ้นไป  (ค่าบริการ  5,200 บาท)

                      เป็นการตรวจสภาพความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับบุคคลผู้สูงอายุ นักธุรกิจ หรือบุคคลที่มีอายุ 35 -40  ปีขึ้นไป

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
 4. ตรวจปัสสาวะ (Urine examination)
 5. ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood glucose)
 6. การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
 7. ระดับกรดยูริค (Uric acid)
 8. ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 9. การทำงานของตับ1 (SGOT,SGPT,Alkaline phosphatase)
 10. การทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH,FT4)
 11. สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 12. สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 13. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 14. เอกซเรย์ปอด (X-ray) เพื่อดูปอดและหัวใจ
 15. อัลตร้าซาวน์ช่องท้อง (Ultrasound whole abdomen)
 16. ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV and PAP smear)
 17. ตรวจมะเร็งเต้านม (Digital mammogram and ultrasound)

ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง

เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่าแพทย์ และค่ายา

 

โปรแกรมที่  4 เหมาะกับผู้ชายอายุ 35 - 40 ปีขึ้นไป  (ค่าบริการ  3,800 บาท)

                    เป็นการตรวจสภาพความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับบุคคลผู้สูงอายุ นักธุรกิจ หรือบุคคลที่มีอายุ 35 - 40 ปีขึ้นไป

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
 4. ตรวจปัสสาวะ (Urine examination)
 5. ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood glucose)
 6. การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
 7. ระดับกรดยูริค (Uric acid)
 8. ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 9. การทำงานของตับ1 (SGOT,SGPT,Alkaline phosphatase)
 10. การทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH,FT4)
 11. สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 12. สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 13. สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) 
 14. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 15. เอกซเรย์ปอด (X-ray) เพื่อดูปอดและหัวใจ
 16. อัลตร้าซาวน์ช่องท้อง (Ultrasound whole abdomen)

ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง

เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่าแพทย์ และค่ายา

 

โปรแกรมที่  5 เหมาะกับผู้หญิงอายุ 55 - 60 ปีขึ้นไป  (ค่าบริการ  8,000 บาท)

                    เป็นการตรวจสภาพความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับบุคคลผู้สูงอายุ นักธุรกิจ หรือบุคคลที่มีอายุ 55 - 60 ปีขึ้นไป

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
 4. ตรวจปัสสาวะ (Urine examination)
 5. ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood glucose)
 6. การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
 7. ระดับกรดยูริค (Uric acid)
 8. ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 9. การทำงานของตับ1 (SGOT,SGPT,Alkaline phosphatase)
 10. การทำงานของตับ2 (Billirubin, Albumin, Globulin, Total protein)
 11. ระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C)
 12. การทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH,FT4)
 13. ไวรัสตับอักเสบบีและซี (Anti-HBs,HBsAg,Anti-HCV)
 14. สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 15. สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) 
 16. ระดับเกลือแร่ในร่างกาย (electrolyte)
 17. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 18. เอกซเรย์ปอด (X-ray) เพื่อดูปอดและหัวใจ
 19. อัลตร้าซาวน์ช่องท้อง (Ultrasound whole abdomen)
 20. ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV and PAP smear)
 21. ตรวจมะเร็งเต้านม (Digital mammogram and ultrasound) 

ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง

เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่าแพทย์ และค่ายา

 

โปรแกรมที่  6  เหมาะกับผู้ชายอายุ 55 - 60 ปีขึ้นไป  (ค่าบริการ  6,000 บาท)

                    เป็นการตรวจสภาพความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับบุคคลผู้สูงอายุ นักธุรกิจ หรือบุคคลที่มีอายุ 55 - 60 ปีขึ้นไป

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
 4. ตรวจปัสสาวะ (Urine examination)
 5. ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood glucose)
 6. การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
 7. ระดับกรดยูริค (Uric acid)
 8. ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 9. การทำงานของตับ1 (SGOT,SGPT,Alkaline phosphatase)
 10. การทำงานของตับ2 (Billirubin, Albumin, Globulin, Total protein)
 11. ระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C)
 12. การทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH,FT4)
 13. ไวรัสตับอักเสบบีและซี (Anti-HBs,HBsAg,Anti-HCV)
 14. สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 15. สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) 
 16. สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) 
 17. ระดับเกลือแร่ในร่างกาย (electrolyte)
 18. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 19. เอกซเรย์ปอด (X-ray) เพื่อดูปอดและหัวใจ
 20. อัลตร้าซาวน์ช่องท้อง (Ultrasound whole abdomen)

ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง

เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่าแพทย์ และค่ายา


 

โปรแกรมที่  7 ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise stress test)  (ค่าบริการ  3,500 บาท)

                       เฉพาะรายการตรวจ ไม่รวมค่าแพทย์

                      เครื่องตรวจการทำงานของหัวใจ ขณะออกกำลังกาย EST (เครื่องวิ่งสายพาน)

 


 

โปรแกรมที่  8  ส่องกล้องกระเพราะอาหารและลำไส้เล็กและส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ 

                      ส่องกล้องกระเพราะอาหารและลำไส้เล็ก (Esophagogastroduodenoscopy)

                  ส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)


 

โปรแกรมที่  9 ตรวจมะเร็งเต้านม (Digital mammogram and ultrasound) (ค่าบริการ  2,300 บาท)

                    เฉพาะรายการตรวจ ไม่รวมค่าแพทย์

                      เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram)

 


 

โปรแกรมที่  10  (โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ )

 


           

 

 

 

กลับขึ้นบน