ประจำ

จำนวนผู้ชม 15067


ที่

ราชื่อแพทย์

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์

 

แพทย์ประจำ

 

1

นายแพทย์บรรลือ  สุวรรณชาติ

9695

2

แพทย์หญิงภาวิไล   สุวรรณชาติ

10619

3

นายแพทย์วิญญู   พงษ์เกษมวิวัฒน์

16146

4

แพทย์หญิงวรากรณ์  หาไชยอินทร์

28255

5

นายแพทย์เฉลิมพล   สมทรัพย์

30321

6

นายแพทย์ภาสกณธ์  สุวรรณชาติ

37854

7

แพทย์หญิงฐิติกานต์  ประทีปอมรกุล

39072

 

แพทย์ Semi

 

1

นายแพทย์อนันต์    เฉลิมแสน

11720

2

แพทย์หญิงสิริพร  วิเชษฐะพงษ์

12732

3

นายแพทย์ศาสตรี   จิรายศ

15477

4

นายแพทย์ธำรงค์ จงรุ่งเรือง

21956

5

นายแพทย์บรรจง  อุดมถาวรสุข

8816

กลับขึ้นบน