ห้องนวดแผนโบราณ มารดาหลังคลอด

จำนวนผู้ชม 4643


** หมายเหตุ **

                      -   ในรายการที่คลอดปกติสามารถทับหม้อเกลือ ได้ภายหลังคลอดแล้ว 7 วัน ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดควรทำหลังจากคลอดแล้ว 10-20 วัน

                          เพราะใน 1-6 วันแรก คุณแม่จะอ่อนเพลีย และเป็นอันตราย มีโอกาสเสี่ยงที่จะตกเลือดได้ ในรายที่ผ่าตัดคลอดสามารถทำให้หลังผ่าตัด

                          คลอดแล้ว 30-45 วัน

 กลับขึ้นบน