โรงพยาบาลจัดอบรมวิชาการ
โรงพยาบาลจัดอบรมวิชาการ
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี
โครงการอบรมอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี
อ่านเพิ่มเติม

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit ISO 9001:2015)
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit ISO 9001:2015)
อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี
พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมกการปลูกต้นอินทนิลรอบบึงพลานชัย
กิจกรรมกการปลูกต้นอินทนิลรอบบึงพลานชัย
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโรงพยาบาล
กิจกรรมโรงพยาบาล
อ่านเพิ่มเติม

ห้องพักผู้ป่วย
ห้องพักผู้ป่วย
อ่านเพิ่มเติม