กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม

วันไหว้สารทจีน "โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี" ประจำปี 2561
วันไหว้สารทจีน "โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี" ประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมวิชาการ "ด้านงานบริการ"
กิจกรรมอบรมวิชาการ "ด้านงานบริการ"
อ่านเพิ่มเติม

งานพุทธาพิเสกพระเศรษฐีนวโกฏิ ณ วัดหลวงปู่มา
งานพุทธาพิเสกพระเศรษฐีนวโกฏิ ณ วัดหลวงปู่มา
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนพรรษา 66 พรรษา
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนพรรษา 66 พรรษา
อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลจัดอบรมวิชาการ
โรงพยาบาลจัดอบรมวิชาการ
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการศาลเจ้าร้อยเอ็ดเข้าเฉลิมฉลองเนื่องในวันตรุษจีน ณ รพ.ร้อยเอ็ด-ธนบุรี
คณะกรรมการศาลเจ้าร้อยเอ็ดเข้าเฉลิมฉลองเนื่องในวันตรุษจีน ณ รพ.ร้อยเอ็ด-ธนบุรี
อ่านเพิ่มเติม